Att leda kreativt samarbete

Vänd problem till möjligheter. Lär dig leda kollaborativ innovation.

Att leda kreativt samarbete

Vänd problem till möjligheter. Lär dig leda kollaborativ innovation.

Världen förändras snabbt. Har du och ditt team de innovationsmetoder som krävs för att möta framtidens utmaningar? Hur gör du för att ta fram ditt teams innovativa potential och säkra din organisations konkurrenskraft och överlevnad?

20-22 maj
Tredagarskurs. Sammanlagt 27 timmar. 20 maj kl 9:00 – 18:00, 21 maj kl 9:00 – 18:00 och 22 maj kl 9:00 – 18:00.

Avgift för kursen är 30 000 kr inkl moms (24 000 kr ex moms). Eller 22 500 kr inkl moms (18 000 kr ex moms) om du tillhör en NGO eller icke-vinstdrivande organisation.

Innehåll

Den här kursen ger dig metoder och verktyg att möta förändringar och utmaningar genom nytänkande affärsutveckling. Här lär du dig att planera och leda innovationsprocesser – vilket gör att det nästa gång är du som leder processen internt i din organisation.

Vi tror att den viktigaste ledarskapsförmågan framöver är att kunna utveckla och stärka kreativitet hos människor – individuellt men framförallt i grupp. Och det är inte bara roligare att jobba tillsammans, det är också ofta mer effektivt. Genom att våga involvera fler människor i idéutvecklingsprocesser ökar vi sannolikheten att hitta lösningar på komplexa problem.

Kursen Leading Creative Collaboration har utvecklats av Fantastic Studios och tidigare genomförts med 500 + deltagare från över 30 länder.

Under tre intensiva dagar kommer du undersöka och utveckla de färdigheter och förmågor du behöver för att kunna leda och bygga kreativa team och strukturerad idé-utveckling.

Du lär dig

  • Facilitering – att själv designa, planera och leda workshops i innovationsprocesser
  • Kreativt ledarskap – att arbeta kreativt i team
  • Innovation – hur hela innovationsprocessen fungerar och vilka metoder och verktyg som fungerar mest effektivt
  • Hantera osäkra förutsättningar – att omvandla utmaningar till möjligheter att agera innovativt
  • Ta dina insikter vidare: hur du kan använda din nya kompetens i dina projekt, med ditt team och i din organisation
  • Principer för kreativitet
  • Gruppdynamik
  • Processer för designmetoder  (Design Thinking) som inkluderar:

– Idéutveckling
– Formulering av fokusfrågor
– Prioritering och urval av idéer
– Konkretisering av idéer

Kursen genomförs på engelska om det finns internationella deltagare, i annat fall sker den på svenska.

Metod

Kursen är interaktiv och bygger på fullt deltagande där korta övningar och inspirationssessioner kombineras med skarpa briefs och handfasta instruktioner. Allt för att du ska få ut så mycket som möjligt under tiden samtidigt som du i stimulerande möten med andra utvecklar nya kunskaper och förståelse.

Quite simply the best training I have been on. Practical and inspirational, I started putting what I had learnt to work the day after the training ended with great results.

Joe White, Supporter Journey Manager, Greenpeace International

Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande där gruppen hela tiden rör sig mellan konkreta övningar och reflektion. Du får med dig nya insikter som du direkt kan implementera i din egen organisation.

Något för dig?

Kursen är för dig som har erfarenhet av att leda team och som ser nyttan i att utveckla den kreativa och innovativa potentialen i ditt team och i din organisation. I mötet med varandra får ni möjlighet att utveckla nya kunskaper och förståelser i ett stimulerande och nytänkande sammanhang där perspektiv möts.

Kursledare

Jonas Boutani Werner och Henrik Johansson, innovations- och ledarskapskonsulter och grundare till Fantastic Studios leder den här kursen. Jonas och Henrik har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med innovation och förändringprocesser och har tidigare bland annat jobbat med Hyper Island, Greenpeace, IKEA, Novartis, Regeringskansliet, Siemens och DDB.

Henrik arbetar som processledare med fokus på förändringsprocesser i organisationer och brinner för att få människor att bli smartare tillsammans. Han hjälper team och chefer att utveckla kreativa och innovativa förmågor, och jobbar gärna med organisationer som söker radikalt nya vägar för att i grunden förändra sitt arbetssätt.

 

Ansök till kursen Att leda kreativt samarbete

Vi hör av oss till dig så fort vi kan, vanligtvis inom 24 timmar.
Har du frågor kan du också mejla oss direkt här. Se anmälningsvillkor här.