Digital strategi och marknadsföring

Om när kommunikation går online.

Digital strategi och marknadsföring

Om när kommunikation går online.

Det är ingen tvekan längre, du har insett att fördelarna av att finnas i kundernas mobiler, datorer och surfplattor är omöjliga att bortse ifrån. Nu är det bara frågan om att få ut så mycket affärsnytta som möjligt av en begränsad budget.

Den här kursen är för dig som är ansvarig för marknadsföringen för ett mindre företag eller organisation. Grundläggande nivå.

Skräddarsys på förfrågan.
Kurstid sträcker sig från en halv- till två heldagar. 10–200 personer.

Kursavgiften baseras på tid och deltagarantal.

Har du frågor om kursen? Ring: 08 50 900 521 eller mejla.

Marknadsföringen har gått online, och gamla sanningar ersätts av nya i ett högt tempo. Mängden kanaler, tjänster och erbjudanden tycks oändlig. Vem går det att lita på? Hur avgör du vad som är rätt för ditt varumärke? Vilken eller vilka kanaler bör du satsa på för att få största möjliga effekt?

I en allt mer digital värld ökar kraven på alla marknadsförare om att hålla sig uppdaterade om vad som fungerar och inte.

Kursens innehåll

Vår kurs riktar sig till dig som sköter marknadsföringen för ett mindre företag eller organisation med en begränsad reklambudget. Mest får du ut av kursen om du tar med dig konkreta frågor som du ställts inför i din dagliga verksamhet.

Eftersom detta är en grundkurs så ställer vi inga krav på förkunskaper, genom vår facilitator och våra gäststjärnor (läs mer om det nedan, under rubriken “dialogbaserat lärande”) blir du bekant med grundläggande idéer om marknadsföring – och vad skillnaderna är mellan att arbeta offline och online.

Det finns inga punkter i programmet som handlar om att skapa innehåll, däremot får du verktyg för en första bedömning av vad som har potential att fungera och inte.

Trender
Det är viktigt att känna till hur fokus flyttas i det digitala landskapet. Därför tar kursen upp en hel del om vilka trender som anses vara heta just nu och vart utvecklingen är på väg.

Teori
Kursen är skapad för att hjälpa dig att fixa din marknadsföring i praktiken, inte att göra dig till en kommunikationsteoretiker. Dock kommer vi till viss del in på de mest grundläggande idéerna om hur marknadsföring fungerar.

Strategi
Eftersom kursen är gjord för dig som arbetar inom ett litet företag eller organisation så lägger vi inte så mycket tid på strategi, det vill säga långsiktig planering av din marknadsföring. Med begränsade resurser är ändå vägvalen också tämligen begränsade.

Praktik
Här ligger kursens huvudfokus. Hur gör man rent praktiskt? Vilka arbetsrutiner fungerar? Vi tar upp olika praktiska problem som kan uppstå när du ska kommunicera digitalt med dina kunder genom webbplatsen, sociala medier och kanske epost.

Personlig utveckling
Alla utvecklas av att lära sig nya saker, men i den här kursen har vi har inga särskilda övningar som handlar om just din personlighet.

Dialogbaserat lärande

Kursen bygger på dialogbaserat lärande. Det innebär att du har en fast kursledare, en facilitator, som är med gruppen hela tiden. För varje nytt moment bjuder vi dessutom in en gäst, en kunnig och erfaren stjärna från branschen. Föreläsningarna sker i dialogform, vilket innebär att kursdeltagarna i allra högsta grad blir involverade. Inför varje föreläsning hjälper facilitatorn gruppen med att formulera relevanta och engagerande frågeställningar.

I den här kursen får du, utöver facilitatorn, träffa fyra erfarna yrkespersoner.

Fördelar med dialogbaserat lärande:

  • Du får möta många framgångsrika personer i branschen och erbjuds en unik möjlighet att “pick their brains”.
  • Du får ett visst inflytande över hur kursen utvecklas (men facilitatorn ser till att de utlovade målen alltid nås).
  • Genom att lärande bygger på dialog istället för traditionella power point-föreläsningar, blir du mer känslomässigt involverad och minns därför bättre kursens innehåll.
  • Vid varje kursmoment har du tillgång till två lärare – en facilitator som är generalist på ämnet men specialist på gruppdynamik och pedagogik, samt en gäst som är ämnesexpert.

Ur programmet:

  • Myter och sanningar om digital kommunikation: Grundläggande begrepp och idéer – en översikt.
  • Kanaler och konkurrenter: Mediet är budskapet – om dagens digitala kanaler och deras egenskaper. Grunderna i omvärldsanalys och benchmarking. Gäststjärna.
  • Konsten att bli funnen och stå ut ur mängden: Vilka annonser fungerar, och hur mycket får de kosta? Grunderna i sökmotoroptimering. Hur mycket kan man kommunicera innan det upplevs som spam? Gäststjärna.
  • Skapa och beställa bra innehåll: Om att bedöma kvalitet på texter, bilder och formgivning. Att hitta sin egen tonalitet, och behålla den över tid. Gäststjärna.
  • Utvärdering och arbetsrutiner: Hur vet jag när budskapet nått fram? Om att mäta effekten av digital marknadsföring. Gäststjärna.

Kursens facilitator

Kursens facilitator

Göran Segeholm har 25 års erfarenhet av att skapa och genomföra kurser på alla nivåer från nybörjare till drivna och erfarna yrkesmänniskor. Bland uppdragsgivarna finns bland många andra Linnéuniversitetet, Jönköping University, Karolinska Institutet, Medieinstitutet, Fotografiska och Konstfack. Görans kärnämne är visuell kommunikation.

Göran har också ett förflutet som journalist, chefredaktör och skribent. Han har drivit två podcasts om fotografi och skrivit fem fackböcker i ämnet.

Som utbildare är Göran utmanande och djärv, men med en väl utvecklad känsla för pedagogik och gruppdynamik.

Om våra utbildningar

Vi tror på korsbefruktning mellan olika läranden och ämnen – för oss är kreativitet just det, att få något nytt att uppstå genom att koppla samman två eller flera redan kända faktorer.

Här spelar konsten en viktig roll och löper som en röd tråd genom utbildningarna. Närheten till våra utställningar ger oväntade verktyg, metoder och inspiration till att tänka nytt. Vi främjar därför din kreativitet genom att inkludera tre månaders medlemskap till Fotografiska. Medlemskapet startar tillsammans med med din kurs och ju mer du utnyttjar det – desto bättre resultat av din utbildning.

Efter genomförd kurs med minst 80% närvaro erhåller du F Nations certifikat av genomförande.

Välkommen!

Ansök till kursen här nedanför och ta kontroll över din digala marknadsföring. Eller mejla oss om du vill veta mer.

Ansök till kursen Digital strategi och marknadsföring

Vi hör av oss till dig så fort vi kan, vanligtvis inom 24 timmar.
Har du frågor kan du också mejla oss direkt här. Se anmälningsvillkor här.