Digitalt ledarskap

Att leda genom förändring

Digitalt ledarskap

Att leda genom förändring

Vår tid präglas av en oerhört snabb digital utveckling, och nya innovationer inom ett område leder ofta till ändrade förväntningar inom ett annat. För varje företag och organisation som vill behålla eller förbättra sin konkurrenskraft har det därför blivit allt viktigare att hänga med i utvecklingen. Det gäller att identifiera vilka trender som är gynnsamma att satsa på, och förstå hur de kan införlivas i den nuvarande verksamheten.

Kursstart 1: 5 oktober
Tvådagarskurs. 5 – 6 oktober kl 9:00 – 17:00.

Kursstart 2: 9 november
Tvådagarskurs. 9 – 10 november kl 9:00 – 17:00.

Avgiften för kursen är 14 800 kr inkl moms (11 840 kr ex. moms). 3 månaders medlemskap till Fotografiska ingår.

Har du frågor om kursen? Ring: 08 50 900 521 eller mejla.

Kursens innehåll

Digitalt ledarskap är en introduktionskurs. Du får verktyg för omvärldsbevakning, för att analysera och utvärdera din egen verksamhet samt för att undvika vanliga fällor i ett digitalt förändringsarbete.
Genom kursen lär du dig också att se och utveckla potentialen i en digital utveckling, och att tänka kring vilka förbättringar och innovationer som är möjliga att göra i din verksamhet.

Du lär dig

  • Vilka de viktigaste digitala trenderna är just nu
  • Vilka innovationer som har potential att bli särskilt betydelsefulla i framtiden
  • Centrala idéer och begrepp
  • Modeller för att analysera och driva förändringsarbete
  • Vad som krävs för att få med alla i organisationen i en digital transformation
  • Att se på din egen organisation med digitala ögon

Dialogbaserat lärande

Kursen bygger på dialogbaserat lärande. Det innebär att du har en fast kursledare, en facilitator, som är med gruppen hela tiden. För varje nytt moment bjuder vi dessutom in en gäst, en kunnig och erfaren stjärna från branschen. Föreläsningen sker i dialogform, vilket innebär att kursdeltagarna i allra högsta grad blir involverade. Inför varje föreläsning hjälper facilitatorn gruppen med att formulera relevanta och engagerande frågeställningar.

Fördelar med dialogbaserat lärande:

  • Du får möta många framgångsrika personer i branschen och erbjuds en unik möjlighet att “pick their brains”.
  • Du får ett visst inflytande över hur kursen utvecklas (men facilitatorn ser till att de utlovade målen alltid nås).
  • Genom att lärande bygger på dialog istället för traditionella power point-föreläsningar, blir du mer känslomässigt involverad och minns därför bättre kursens innehåll.
  • Vid varje kursmoment har du tillgång till två lärare – en facilitator som är generalist på ämnet men specialist på gruppdynamik och pedagogik, samt en gäst som är ämnesexpert.

Något för dig?

Du behöver inte ha några förkunskaper. Vi har gjort kursen för dig som vill kunna tänka kring hur en etablerad verksamhet kan anpassa sig till en digital tid, då kunder och brukare har nya och högre förväntningar på service, tjänster och digital integration och kommunikation.

Eftersom kursen bygger på dialogbaserat lärande så är den lämplig för dig som hellre lär dig nya saker genom att samtala och resonera, än genom att titta på powerpoint-presentationer.

Om våra utbildningar

Vi tror på korsbefruktning mellan olika läranden och ämnen – för oss är kreativitet just det, att få något nytt att uppstå genom att koppla samman två eller flera redan kända faktorer.

Här spelar konsten och framförallt bilden en viktig roll och löper som en röd tråd genom utbildningarna. Närheten till våra utställningar ger oväntade verktyg, metoder och inspiration till att tänka nytt. Vi främjar därför din kreativitet genom att inkludera tre månaders medlemskap till Fotografiska. Medlemskapet startar tillsammans med med din kurs och ju mer du utnyttjar det – desto bättre resultat av din utbildning.

Efter genomförd kurs med minst 80% närvaro erhåller du F Nations certifikat av genomförande.

Välkommen!

Ansök till kursen här nedanför och ta kontroll över ditt digitala ledarskap. Eller mejla oss om du vill veta mer.

Ansök till kursen Digitalt ledarskap

Vi hör av oss till dig så fort vi kan, vanligtvis inom 24 timmar.
Har du frågor kan du också mejla oss direkt här. Se anmälningsvillkor här.