Om F Nation

Vi tror på lärande där personlig och professionell utveckling går hand i hand.

På Fotografiska i Stockholm skapar vi en plats för utbildningar inom kreativitet och kommunikation.

Välkommen till F Nation.

Många tänker: En kurs är ett sätt att förmedla kunskap.

Vi tänker: Det är sant, men inte det viktigaste. För oss är en kurs ett sammanhang skapat för att åstadkomma en förändring hos alla som deltar. Den förändringen ska gå djupare än att lära sig nya fakta. En lyckad kurs leder till nya sätt att tänka, nya attityder och metoder.

Många tänker: Det viktigaste i en kurs är att deltagarna får lära sig något nytt.

Vi tänker: Det är sant, men ibland är det lika viktigt att bli av med gamla mönster och tankemodeller som inte längre är ändamålsenliga. “Unlearning” är bara möjlig när det gamla ersätts av något nytt.

En del tänker: Jag kan lika gärna läsa en bok istället för att gå en kurs.

Vi tänker: Absolut, om det bara är nya fakta som krävs för att åstadkomma den förändring du behöver så är en bok utmärkt. Men ofta är en lärande- och förändringsprocess mer komplex än så, och då är det till stor hjälp att gå in i den med fler sinnen, träffa andra som är i samma situation och framförallt ha en dialog.

Många tänker: Det är riskabelt att gå en kurs. Många kursledare är bra på sitt ämne, men dåliga pedagoger. Och tvärtom.

Vi tänker: Ja, verkligen. Därför har vi utvecklat en metod där vi har en kursledare som är en bra pedagog och facilitator, och andra som kommer som gäster och delar med sig av sina erfarenheter i samtalsform. Vi kallar det för dialogbaserat lärande, och facilitatorn är alltid närvarande för att skapa kontinuitet. Vissa av våra kurser har bara en kursledare, men då vet vi att den personen är både kunnig och en god pedagog.


Kontakt
Undrar du över något? Mejla oss så hjälper vi dig.

Kurser för större grupper
Vill du boka 5 platser eller fler? Hör av dig för prisförslag. Vill du ha en utbildning anpassad för just din organisations behov så hjälper vi gärna till med det också.

Anmälningsvillkor

Ibland blir inte livet som en tänkt och planer ändras. Vill du boka av eller flytta din bokning debiteras du en administrationsavgift på minst 15% av kursavgiften. För avbokning mindre än två veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Om du väljer att sluta en redan påbörjad kurs betalar vi inte tillbaka någon del av kursavgiften.

Ångerrätten vid online-köp innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till info@fnation.se inom 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.

F Nation har rätt att ställa in en kurs vid för få deltagare. Om vi måste göra det så återbetalar vi
hela din kursavgift. F Nation förbehåller sig rätten att utveckla och införa nyheter i kursinnehållet.